Beranda > Renungan
Umar bin Abdul Aziz dan Kyai

Umar bin Abdul Aziz dan Kyai

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah Umawiyyah yang super adil sehingga sering diberi gelar Khalifah Ar-Rasyid yang kelima. Syiah yang biasanya melaknat para khalifah pun segan melaknatnya. Dialah yang membersihkan nama Imam Ali bin Abi Thalib sehingga tak dihujat dalam mimbar-mimbar jumah. Ia diangkat menjadi khalifah kedelapan Bani Umayyah pada tahun 99 H. setelah sejumlah

Read More